eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Výhody a Vlastnosti

On-line testovanie vedomostí

testy slúžia na on-line preverovanie vedomostí. Modul Testy umožňuje preverovať vedomosti iba tým používateľom, ktorým sú testy určené. V rámci škôl je možné testy zdieľať s inými školami.

Testy

Testy slúžia na on-line preverovanie vedomostí. Ako učiteľ (lektor), môžete preverovať vedomosti študentov online pomocou hodnotených testov.

Podporujeme tvorbu cvičných testov, ktoré slúžia pre študenta na rýchlu spätnú väzbu jeho vedomostí. Učiteľ pri cvičných testoch informáciu o známke študenta nedostáva.

elearning-testy-na-vypracovanie
Definovanie pravidiel - tvorba testov

pre testy sa definujú pravidlá na základe ktorých sa test vyhodnocuje. Testy ktoré sa skladajú len s uzavretých otázok sa automaticky vyhodnocujú.

  Medzi pravidlá patrí:
 • zamiešanie otázok
 • zamiešanie odpovedí
 • definovanie používateľov, ktorým je test určený
 • časový limit testu
 • percentuálne hodnotenie

elearning-testy-tvorba-testov
Kolekcie otázok

otázky sú zoskupené do kolekcií. Kolekcia otázok je vlastne kategorizácia navrhnutá tvorcom otázok. Pre kolekciu otázok môžeme definovať kľúčové slová vhodné pre rýchle vyhľadávanie v LMS systéme PROXIA Academy. V rámci škôl je možné kolekcie otázok zdieľať s inými školami.

elearning-testy-kolekcie-otazok
Tvorba otázok

otázky sú základné prvky testov. Tvorca otázok si môže definovať z týchto typov:

 • Áno / Nie
 • Jedna správna odpoveď
 • Viac správnych odpovedí
 • Textová odpoveď (krátka / dlhá)
 • Grafická mapa (pripravujeme)
 • Doplňovanie odpovedí do textu

elearning-publikacia-test-otazky.png
Penalizácia v otázkach

učiteľ (lektor) môže nastaviť penalizáciu pre každú otázku. Penalizuje sa preskočenie otázky (nevyplnenie žiadnej odpovede) resp. označenie nesprávnej odpovede.

elearning-testy-tvorba-testovacich-otazok-penalizacia
Možnosť použiť nápovedu

študent môže využiť nápovedu pre každú otázku. Tvorca otázok môže pre jednotlivé nápovedy nastaviť penalizáciu.

elearning-testy-elearning-testy-napoveda-penalizacia
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.