eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Výhody a Vlastnosti

Slovníky pojmov

Slovník pojmov je podporný vzdelávací materiál v LMS systéme PROXIA Academy.
V rámci škôl je možné slovníky zdieľať s inými školami..

Použitie slovníka s publikáciou

V prípade prepojenia slovníka s publikáciou systém automaticky prepojí obsah lekcie so slovníkom a nájdený text graficky zvýrazní. Týmto pomáhame rýchlejšie a flexibilnejšie učenie.

Použitie slovníka samostatne

Slovník je možné využiť aj ako klasický zoznam slov, kde si môže používateľ listovať v slovníku podobne ako v tlačenej forme.

elearning-publikacia-slovnik-pojmov
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.