eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Výhody a Vlastnosti

Spolupráca škôl alebo organizácií

je jednou z hlavných filozofií systému.

Spolupráca

Umožňujeme školám a organizáciám spolupracovať na učebnom obsahu. Spolupráca je založená na projektovom tíme, ktorý má na starosti tvorbu učebného obsahu. Projekt manažér môže definovať spoluautorov na projekte a rozdeľovať úlohy. Výsledkom takejto spolupráce môžu byť elektronické publikácie, testy alebo slovníky.

ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.