eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Flexibilná forma štúdia

PROXIA Academy je online elearningové riešenie pre manažovanie vzdelávacieho obsahu, ktoré pomáha vzdelávacím organizáciám, školám a jej klientom pracovať oveľa efektívnejšie.

Rýchlejšia práca
 

Pomáha Vám rýchlejšie a jednoduchšie pracovať s obsahom

Prístup kdekoľvek a kedykoľvek

Proxia Academy je elearning služba v prostredí siete internet, takže Váš tím a klienti sa môžu prihlásiť kdekoľvek

Moderné vzdelávanie
 

Používame najnovšie technológie v eLearningovom vyučovaní
Štart PROXIA Academy
Spustiť vzdelávací systém

Kľúčové výhody a vlastnosti

eLearningové riešenie

Tvorba vzdelávacieho obsahu

Komplexné eLearningové riešenie na tvorbu učebného obsahu

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Online testovanie vedomostí

Interaktívne testy s okamžitými výsledkami

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Knižnica dokumentov

Je databanka dokumentov klasifikovaných podľa rôznych atribútov

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Hodnotenie vzdelávania

Podpora špecializovaného spôsobu hodnotenia.

vhodné najmä pre školy

eLearningové riešenie

Silná podpora multimédií

Podporujeme otvorené audio a video formáty

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Autoevaluácia

Podporujeme autoevaluáciu organizácií online spätnou väzbou od klientov

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

V našej škole nepovažujeme hodnotenie iba za priemer získaných známok. Hodnotíme nielen úroveň vedomostí, ale aj systematickosť v práci a dosiahnutý pokrok v učení. Chceme aby hodnotenie motivovalo žiaka k ďalšej práci a nie ho odrádzalo od učenia, aby poskytovalo žiakom a rodičom spätnú väzbu o školskej práci žiaka, výsledkoch, pokrokoch a prístupu k učeniu. Pre učiteľa je to veľmi náročné a klasická elektronická žiacka knižka je pre náš systém hodnotenia nepostačujuca. Elektronická žiacka knižka od Proxia Akademy dokázala uľahčiť prácu učiteľom a zároveň spĺňa všetky naše neľahké požiadavky na hodnotiaci systém. To je to správne slovo - elektronická žiacka knižka od Proxia Akademy nie je obyčanou žiackou knižkou, je to komplexný hodnotiaci systém ušitý zákaznikovi na mieru.

Ing. Juraj Droppa, manažér, Škola u Filipa, Banská Bystrica
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.