eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Flexibilná forma štúdia

PROXIA Academy je online elearningové riešenie pre manažovanie vzdelávacieho obsahu, ktoré pomáha vzdelávacím organizáciám, školám a jej klientom pracovať oveľa efektívnejšie.

Rýchlejšia práca
 

Pomáha Vám rýchlejšie a jednoduchšie pracovať s obsahom

Prístup kdekoľvek a kedykoľvek

Proxia Academy je elearning služba v prostredí siete internet, takže Váš tím a klienti sa môžu prihlásiť kdekoľvek

Moderné vzdelávanie
 

Používame najnovšie technológie v eLearningovom vyučovaní
Štart PROXIA Academy
Spustiť vzdelávací systém

Kľúčové výhody a vlastnosti

eLearningové riešenie

Tvorba vzdelávacieho obsahu

Komplexné eLearningové riešenie na tvorbu učebného obsahu

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Online testovanie vedomostí

Interaktívne testy s okamžitými výsledkami

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Knižnica dokumentov

Je databanka dokumentov klasifikovaných podľa rôznych atribútov

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Hodnotenie vzdelávania

Podpora špecializovaného spôsobu hodnotenia.

vhodné najmä pre školy

eLearningové riešenie

Silná podpora multimédií

Podporujeme otvorené audio a video formáty

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

eLearningové riešenie

Autoevaluácia

Podporujeme autoevaluáciu organizácií online spätnou väzbou od klientov

vhodné pre všetky typy vzdelávacích organizácií a školy

Vďaka pánom z Proxie môžeme konečne hodnotiť transparentne pre rodičov i deti, aj pre vedenie a ostatných kolegov. Môžeme naplno využívať možnosti bodového systému hodnotenia, ktorý motivuje aj slabších žiakov. Veľmi oceňujeme pružnosť, tvorivosť a veľkú osobnú účasť na celom projekte nášho hodnotenia detí. Pomohli ste nám vytvoriť väčšiu pohodu pri učení. Ďakujeme.

Aleš Štesko, učitelia, deti a rodičia z Fantázie.
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.