eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Často kladené otázky

eLearning - tvorba vzdelávacieho obsahu

 1. Akú úlohu má projekt v systéme PROXIA Academy?
 2. Na koľkých projektoch môžem pracovať naraz?
 3. Aké vzdelávacie podklady môžem v rámci projektu pripraviť
 4. Podľa čoho sú klasifikované podklady v projekte?
 5. Môžem mať viace verzií publikácie?
 6. Ako môžem štrukturovať publikáciu
 7. Je obmedzený počet lekcií alebo kapitol?
 8. Dajú sa lekcie štrukturovať?
 9. Aké typy multimédií môžem v lekcii použiť?
 10. Je obmedzený počet súborov v knižnici?
 11. Dajú sa kategorizovať jednotlivé súbory v knižnici?
 12. Môže niekto vymazať môj súbor z knižnice?

 1. Akú úlohu má projekt v systéme PROXIA Academy?

  Projekt je podporný systém na tvorbu vzdelávacieho obsahu. V prípade, že na tvorbe pracuje viac tvorcov tak projekt celú správu tvorby zastrešuje. Manažér projektu definuje, kto v tíme je editor alebo autor. Na projekte môžu pracovať ľudia aj z iných organizácií (škôl).

  Top
 2. Na koľkých projektoch môžem pracovať naraz?

  Tvorca učebného obsahu (v školách učiteľ) si môže vytvárať neobmedzené množstvo projektov podľa potreby. Taktiež môže si do projektu pozvať ďalších autorov a spoluvytvárať učebný obsah.

  Top
 3. Aké vzdelávacie podklady môžem v rámci projektu pripraviť

  Členovia projektu môžu vytvárať tieto vzdelávacie podklady.
  - Elektronické publikácie
  - Slovníky pojmov
  - Kontrolné otázky
  - Testy (Kolekcie otázok)
  - dokumenty v rámci Knižnice (Knižnica nie je súčasťou projektu)

  Top
 4. Podľa čoho sú klasifikované podklady v projekte?

  Kategorizácia prebieha podľa oblasti zamerania výukovej látky (v škole predmety), doporučeného ročníka a štítkov, ktoré slúžia ako kľúčové slová pre rýchle vyhľadanie učebnej látky.

  Top
 5. Môžem mať viace verzií publikácie?

  Áno v systéme je podporované verziovanie publikácií. Vyhnete sa problémom pri aktualizácii obsahu.

  Top
 6. Ako môžem štrukturovať publikáciu

  Publikácia má porovnateľnú štrktúru ako klasické knihy. Skladá sa z kapitol a lekcií. V prípade, že tento rozpad nestačí dá sa lekcia ďaľej rozdeľovať do textových blokov.

  Top
 7. Je obmedzený počet lekcií alebo kapitol?

  Nie je. V publikáciách si môžete tvoriť neobmedzení množstvo lekcií a kapitol.

  Top
 8. Dajú sa lekcie štrukturovať?

  Áno. V prípade že lekcia má komplexnejšie informácie dá sa ďaľej rozdeľovať do textových blokov.

  Top
 9. Aké typy multimédií môžem v lekcii použiť?

  V rámci tvorby publikácie môžete do jednotlivých lekcií vkladať multimediálny obsah. Multimédiá môžu byť zoskupené do galérie alebo vložené priamo do toku textu. Podporujeme otvorené formáty OGG-Vorbis Audio a Video. Podpora multimédií v lekciách:
  - Obrázky
  - Audio súbory
  - Video súbory
  - Flash animácie

  Top
 10. Je obmedzený počet súborov v knižnici?

  Počet súborov nie je obmedzený. V súčasnosti existuje limit 50 MB na jeden súbor. Ponúkame flash uploader pre viac súborov, ktorý umožňuje nahrávať skupiny veľkých súborov naraz. Získavate tiež informácie o priebehu kopírovania každého súboru a celkový prehľad.

  Top
 11. Dajú sa kategorizovať jednotlivé súbory v knižnici?

  Áno dajú. Kategorizácia prebieha podľa oblasti zamerania výukovej látky (v škole predmety) a podľa štítkov, ktoré slúžia ako kľúčové slová pre danný súbor.

  Top
 12. Môže niekto vymazať môj súbor z knižnice?

  Nie. Aktualizáciu obsahu knižnice je výhradne v kompetencii editora. Jedine ten, kto doplní súbor do knižnice ju môže vymazať.

  Top
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.