eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Často kladené otázky

eLearning - testovanie vedomostí

 1. Môžu byť testy vyhodnotené automaticky?
 2. Podporujú sa aj grafické testy?
 3. Je možné použiť otázky do testu, ktoré som aj nevytvoril?
 4. Môžem mať iné hodnotenie otázok ako prednastavené autorom?
 5. Vie systém testov generovať nahodné otázky pre každého študenta?
 6. Viem použiť testy a otázky z iných škôl (firiem)?
 7. Dajú sa použiť multimédia v otázkach testu?
 8. Môžem opakovať test ak som ho neurobil?
 9. Aké typy otázok v teste sa dajú používať?

 1. Môžu byť testy vyhodnotené automaticky?

  Áno môžu. Nevyhnutnou podmienkou je, aby všetky otázky v teste boli uzavreté.

  Top
 2. Podporujú sa aj grafické testy?

  Áno podporujú. Môžete vkladať nielen obrázky ale aj audio a video ukážky.

  Top
 3. Je možné použiť otázky do testu, ktoré som aj nevytvoril?

  Áno. Možete využívať otázky z celej organizácie (školy) a v prípade spolupráce s inou organizáciou môžete využívať aj jej otázky.

  Top
 4. Môžem mať iné hodnotenie otázok ako prednastavené autorom?

  Áno. Pri tvorbe otázok sa nastaví základné hodnotenie. V prípade, že chcete otázku použiť vo svojom teste môžete si hodnotenie pre každú otázku zmeniť.

  Top
 5. Vie systém testov generovať nahodné otázky pre každého študenta?

  Áno. Každý študent môže dostať inú sadu otázok z kolekcie otázok. Nechýba ani zamiešavanie otázok alebo odpovedí.

  Top
 6. Viem použiť testy a otázky z iných škôl (firiem)?

  Áno. Ak máte partnerskú organizáciu (školu) v systéme tak môžete využívať jej otázky alebo testy. Neplatí to však všeobecne na každý test alebo otázky. To určuje partnerská škola, ktorý obsah môžete zdieľať.

  Top
 7. Dajú sa použiť multimédia v otázkach testu?

  Áno. Môžete vkladať nielen obrázky ale aj audio a video ukážky. Napríklad môžete mať audio otázku s prehratím hudby, kto je skladateľom dannej hudby.

  Top
 8. Môžem opakovať test ak som ho neurobil?

  Systém testov umožňuje opakovať. Závisí to ale od nastavenia testu. Je to v kompetencii autora testu.

  Top
 9. Aké typy otázok v teste sa dajú používať?

  Otázky sú základné prvky testov. Tvorca otázok si môže definovať z týchto typov:
  - Áno / Nie
  - Jedna správna odpoveď
  - Viac správnych odpovedí
  - Textová odpoveď (krátka / dlhá)
  - Grafické odpovede
  - Grafická mapa (pripravujeme)
  - Doplňovačka

  Top
ProxiaLive - elektronická nástenka pre škol
© eSoft s.r.o., sme tu s vami od roku 2001 . PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.