eLearning - kreativita na prvom mieste

KREATIVITA NA PRVOM MIESTE

Výhody a Vlastnosti

Správa používateľov

Je administračný modul systému.

Aktualizácia používateľov

Umožňuje vytvárať nových používateľov a aktualizovať ich údaje. V rámci škôl umožňuje pridávať žiakov do tried a definovanie triedny učiteľov. V systéme sú definované rôzne role na základe ktorých sa zobrazuje funkcionalita PROXIA Academy. Systém umožňuje hromadný import z CSV súboru.

sprava-pouzivatelov
copyright ©2013 eSoft s.r.o.. PROXIA Academy je produkt firmy eSoft s.r.o.